BREU HISTÒRIA

En els darrers anys dels noranta la Diòcesi de Lleida va posar en marxa el que s’anomenà Plataforma d’Entitats Cristianes pels Marginats (PECMA). Va néixer com a fruit de voler caminar junts d’algunes entitats que treballaven amb els que llavors s’anomenaven pobres i marginats.

 

Alguns dels fruits que aquella Plataforma va donar foren l’edició d’una guia que presentava cada entitat, recessos i jornades conjuntes de formació i algunes col·laboracions concretes en la tasca sociocaritativa de les 6 entitats que hi pertanyien.

Al cap d’uns anys i per diferents raons, PECMA va refredar-se durant algun temps.

Més tard, durant els cursos 2006 al 2008, el germà marista Benet Arbués, fou Delegat Diocesà de Pastoral sociocaritativa de la nostra Diòcesi de Lleida així com delegat de Càritas. Durant aquell temps va crear ponts entre les diferents entitats d’acció caritativa i social. Fruit del seu treball, i de la decidida opció de les primeres entitats que ja havien format part de la PECMA van començar de nou a coordinar-se, i constituint el que avui és la Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Caritativa i Social.

LA NOSTRA MISSIÓ

La Xarxa d’Entitats Cristianes i Socials del territori del Bisbat de Lleida, és un conjunt de institucions de l’Església catòlica que neixen pel impuls de la gràcia de Déu; treballem en benefici de les persones més vulnerables de la nostra societat, donant-los acollida, acompanyant i veu en defensa dels seus drets i llibertats. El nostre treball en xarxa vol ser signe visible de la utopia de Jesús, el Regne de Déu. El somni transformador d’anar construint un lloc bo per a totes i tots de pau, justícia i estimació.

LA NOSTRA VISIÓ

La Xarxa vol transformar la societat de Lleida i de les situacions que generen desigualtat i exclusió, amb capacitat de denúncia d’aquesta realitat i de defensa de la justícia social. Comptant amb la participació activa de les persones destinatàries i de les comunitats o grups cristians del territori. Col·laborant amb altres agents socials, administracions i organitzacions que es comprometen en aquest mateix camí.

ELS NOSTRES VALORS

Fem nostres els valors de l’Evangeli de Jesús de Natzaret que posen la persona, i la mes vulnerable, en el centre de la nostra vida i en la manera d’actuar que ens proposa la Doctrina Social de l’Església per això emfatitzem els valors:

ESTIL SINODAL: Creant comunitats amb el protagonisme de tots els qui participen afavorint el diàleg, comunicació i estant al costat dels més desafavorits.

ESGLÉSIA SAMARITANA: Estar al costat dels germans i germanes més vulnerables i estar al seu servei i acompanyant els seus processos.

TRANSFORMACIÓ SOCIALPromovent el canvi de les estructures, la mirada de la societat, possibilitat la promoció integral de les persones i col·lectius.

EL NOSTRES OBJECTIUS

  • Analitzar la realitat de la societat davant els reptes que van apareixent definint postures comunes.

  • Organitzar o coordinar accions comunes referides al món de la Caritat i l’Acció Social a Lleida.

  • Potenciar el testimoniatge i la vivència de la justícia i la fraternitat d’acord amb l’Evangeli.

  • Empoderar les persones que acompanyem en la transformació social.

  • Denunciar les injustícies i desigualtats socials.

  • Donar a conèixer l’acció caritativa de la Xarxa.

  • Formar-se constantment en el missatge de Jesucrist i en l’ensenyament de l’Església, especialment en la DSE.

QUÈ FEM?

* Reunions de les Entitats que formen la Xarxa actualment.

* Reunions periòdiques del Equip Permanent.

* Treball en comissions. En aquest moment funcionem amb les de: Sensellerisme, Infants i Joves, Aliments i Fundació Jaume Rubió i Rubió.

* Jornades de Formació.

* Celebració de la Jornada Mundial dels Pobres.

* Recés espiritual d’Advent.

* Accions d’incidència pública.

xarxa-sociocartitativa-1
xarxa-sociocaritativa-vista-general