BREU HISTÒRIA

En els darrers anys dels noranta la Diòcesi de Lleida va posar en marxa el que s’anomenà Plataforma d’Entitats Cristianes pels Marginats (PECMA). Va néixer com a fruit de voler caminar junts d’algunes entitats que treballaven amb els que llavors s’anomenaven pobres i marginats.

 

Alguns dels fruits que aquella Plataforma va donar foren l’edició d’una guia que presentava cada entitat, recessos i jornades conjuntes de formació i algunes col·laboracions concretes en la tasca sociocaritativa de les 6 entitats que hi pertanyien.

Al cap d’uns anys i per diferents raons, PECMA va refredar-se durant algun temps.

Més tard, durant els cursos 2006 al 2008, el germà marista Benet Arbués, fou Delegat Diocesà de Pastoral sociocaritativa de la nostra Diòcesi de Lleida així com delegat de Càritas. Durant aquell temps va crear ponts entre les diferents entitats d’acció caritativa i social. Fruit del seu treball, i de la decidida opció de les primeres entitats que ja havien format part de la PECMA van començar de nou a coordinar-se, i constituint el que avui és la Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Caritativa i Social.

LA NOSTRA MISSIÓ

Contribuir a construir el Regne de Déu (Nova Humanitat) que Jesús de Natzaret va iniciar, en el qual la persona humana estigui al centre de tot, i especialment les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

LA NOSTRA VISIÓ

Treballar en xarxa, de manera coordinada i transformadora, per ser testimonis transformadors de l’Amor (Caritat) de Déu, envers les persones més vulnerables de la societat.

ELS NOSTRES VALORS

L’Amor incondicional de Déu a cada persona.

En l’exhortació apostòlica del Papa Francesc (Alegreu-vos i celebreu-ho), ell ens convida a fer que les obres d’Amor es manifestin en el lliurament al germà des del cor.

 

Estar al costat dels germans i germanes més vulnerables.

Com a seguidors i seguidores del Crist treballem en diferents àmbits ( toxicomanies, sense llar, centres penitenciaris…) i amb col·lectius diversos que viuen situacions de vulnerabilitat i pobresa: infants, adolescents, gent gran, famílies i individus.

Creure en les persones humanes.

Volem oferir oportunitats per a la promoció humana i el desenvolupament de la dignitat de les persones.

Treballar en equip.

Treballem de manera coordinada per tal de ser testimonis de comunió eclesial.

 

Revisar i estar atents a la realitat.

Aprofundim en quines són les necessitats dels temps que vivim en cada moment i ho treballem en clau de revisió de vida per donar respostes que promoguin el benestar de les persones.

 

Valorar la formació permanent.

Vetllem per la formació i l’acompanyament de les persones voluntàries i beneficiàries de les nostres accions.

EL NOSTRES OBJECTIUS

Potenciar la creació d’una Nova Humanitat, fonamentada en el testimoniatge i la vivència de la justícia i la fraternitat d’acord amb l’Evangeli.

Organitzar i coordinar possibles accions comunes referides al món de la Caritat i l’Acció Social.

Ser altaveu de les injustícies i desigualtats socials i convidar a participar als exclosos i empobrits en la transformació social

Compartir experiències, recursos, materials i donar a conèixer la nostra acció sociocaritativa com a Xarxa.

Analitzar la realitat davant els reptes que van apareixent, tot discernint els signes dels temps, amb profunditat, rigor i també amb criteri Evangèlic i denúncia profètica.

QUÈ FEM?

Reunions periòdiques

  • Cada mes i mig tenim la reunió ordinària dels membres representants de les 16 entitats que formem la Xarxa que serveix per dialogar i preparar les diferents línies de fons i activitats concretes.
  • Cada mes i mig es troba l’Equip Permanent format pel delegat de pastoral sociocaritativa i 3 representants de les entitats, per fer el seguiment dels acords.

 

Treball de les comissions de treball (distribució d’aliments, habitatge, etc.)

Des de l’any 2019, ens sumem a la Jornada Mundial dels Pobres, convocada pel Papa Francesc

Organitzem sessions de formació pels tècnics contractats i voluntaris.

Informem i denunciem situacions d’injustícia que pateixen les persones que acompanyem.

Recés espiritual d’Advent.

xarxa-sociocartitativa-1
xarxa-sociocaritativa-vista-general