QUÈ SOM

És una Institució que pertany a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu Província d’Aragó – Sant Rafael. Atenem a persones amb trastorn mental, discapacitat intel·lectual, en situació de sense llar, infants i adolescents i joves migrats sols. En la entitat treballen més de 550 professionals i atenem a més de 450 persones.

La missió de Sant Joan de Déu terres de Lleida és donar una assistència integral, una qualitat de vida òptima, i aconseguir la màxima integració social possible de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o greus problemes de salut mental.

El nostre model assistencial es basa i es centra en la persona atesa i les seves necessitats tant com les dels seus familiars, promovent la rehabilitació, la reeducació psicològica i social, la participació i la inclusió; amb una cultura assistencial oberta a la societat amb vocació de servei a la mateixa, en la qual totes les persones puguin sentir-se identificades participant activament. S’inspira en els valors de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu que impliquen tant la millora constant de la competència tècnica, Docència, Recerca, Innovació i eficiència dels seus professionals com una actuació ètica i humana en l’atenció i la lluita contra l’estigma.

Aquest model promou activament la gestió participativa.

 

El Model Institucional

La nostra institució es construeix des de la capacitat de les persones que el componen, les quals, de manera organitzada, canalitzen les seves energies amb la finalitat d’aconseguir nous objectius dins la línia de la missió plantejada. Les persones que formem part de Sant Joan de Déu Terres de Lleida considerem que l’atenció integral que hem d’oferir a les persones ateses dels nostres serveis ha de donar-se tenint en compte les premisses següents:

  1. Assistència basada en els criteris i principis que constitueixen la nostra filosofia assistencial.
  2. El nostre model d’organització s’estructura de forma que permeti al mateix temps el màxim grau de participació i eficiència dins tota la nostra tasca. 

El nostre model institucional està configurat per les línies bàsiques següents:

  • Posicionament de la institució davant la societat
  • Model assistencial
  • Model de gestió de les persones i formació
  • Política d’informació
  • Model de docència i recerca

 

 

 

ON SOM
Sant Joan de Déu Terres de Lleida, està ubicat a les següents adreces de contacte:

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE LLEIDA
Avda. De la Canadiense, 26
25001 LLEIDA
973 267222
terresdelleida@sjd-lleida.org

CENTRE ASSISTENCIAL D’ALMACELLES – SANT JOAN DE DÉU TERRES DE LLEIDA
Crta. Nacional 240 km. 111
25100 Almacelles (Lleida)
973 740010
terresdelleida@sjd-lleida.org

Llar de SM Acadèmia Mariana
c/ Alcalde Costa, 26
25002 LLEIDA

CONTACTE
Telf: 973740010 // 973267222
terresdelleida@sjd-lleida.org
www.sjd-lleida.org

Gerent: Jaume Capdevila Mas gerencia@sjd-lleida.org
Prior Comunitat: Santiago Ruiz Gutiérrez santiago.ruiz@sjd-lleida.org