QUÈ SOM

Les Llars del Seminari, gestionades des de la Fundació “Entre Tots i per al Bé de Tothom”, és una iniciativa de l’anterior bisbe de Lleida, Joan Piris, després d’assistir l’any 2012 a una assemblea de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Lleida (PAH). Tenint consciència de la realitat de les famílies presents, va anunciar la cessió d’una part de l’edifici de l’antic Seminari perquè pogués ser rehabilitat com a habitatges socials per a famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat. Constitueix un projecte solidari i fratern, que pretén acollir i acompanyar a famílies per recuperar la seva capacitat de tirar endavant per elles mateixes.

 

QUÈ FEM

Els 18 pisos acullen de manera temporal a famílies en situació de vulnerabilitat social, que vulguin implicar-se en un projecte innovador en el qual seran les protagonistes. L’equip de tècnics socials acompanyen el procés de selecció de les famílies, així com el seu camí de reconstrucció personal i familiar mentre siguin beneficiàries del projecte. Així doncs, el projecte de les Llars del Seminari, més que construir pisos, vol ajudar a reconstruir famílies, i és per això que el vivim com el “Somni social de Lleida”.

L’eix central de la nostra intervenció es basa en el procés d’acompanyament a les persones destinatàries, amb l’objectiu que puguin recuperar la seva autonomia i reinserir-se novament a la societat. L’equip tècnic s’encarrega de dinamitzar els objectius del projecte, promovent i impulsant models de convivència solidaris, sostenibles i participatius; fomentant la presa de decisions; consensuant normes i respectant els acords; assumint les responsabilitats que se’n deriven i impulsant iniciatives de millora per tal de potenciar l’interès per al bé comú.

L’atenció als beneficiaris es fa a tres nivells: individual i/o familiar, grupal i atenció comunitària. L’àmbit individual es constituït per l’atenció social, les visites a domicili, els acompanyaments externs, així com els acompanyaments durant les sortides i les atencions a les noves famílies. L’atenció grupal fa referència als diferents tallers o activitats que es duen a terme, tals com el grup de dones, el reforç escolar, el taller de costura i les activitats manuals. Per últim, dintre de la intervenció comunitària es destaca la CoPar (reunió quinzenal constituïda per l’equip tècnic i les famílies residents, on s’aborden temes de caràcter comunitari), les activitats de temps de lleure, les sortides culturals i les mediacions comunitàries.

 

ON SOM

Les Llars del Seminari es troben ubicades al carrer Maragall número 5, 1r-1ª.

Codi postal: 25003, Lleida.

 
COM CONTACTAR AMB NOSALTRES

Telèfon: 973 30 02 81

  Mòbil: 630 54 13 24

Correus electrònics: llarsdelseminari@llarsdelseminari.org

 Pàgina web: www.llarsdelseminari.org

Facebook / Instagram / twitter: Llars del Seminari